čitateľná identita na mieru
TVORBA ZNAČKY

Každý projekt je pre mňa výzvou,
preto konám cieľavedomo.

Analýza

analýza značky

analýza konkurencie

prieskum trhu

brand plan

Identita

návrh identity

názov

logotyp

korporátna identita

Nástroje

web stránka

DTP a tlač

social media

foto a video

Next Project
kulinárske a hudobné eventy
EVENTY