kreatívny a účinný content
MARKETING

Mojim klientom zabezpečujem marketing support v jednom balíčku. Vytváram kvalitný multimediálny content na sociálne siete, web stránky či video prezentácie, ktoré zachytia najlepšie Vaše služby.
Klient kooperuje, no marketingom sa s mojou pomocou už zaoberať nemusí.

Mám záujem

Marketing

Marketing je silným nástrojom, ktorý ovplyvňuje ekonomické faktory podniku. Zanedbanie kvalitnej propagácie akéhokoľvek druhu podnikania má za následok nižší zisk voči konkurencii. Čím väčšia konkurencia je, tým viac je potrebný kvalitný a cielený marketingový obsah, ktorý svojim zákazníkom podávate. 

Analýza a zisk

Po dôkladnej analýze marketingu v spoločnosti vytváram marketingový plán na mieru, ktorý sa následne plní vo vopred určenej časovej osi. Nastavím novú marketingovú stratégiu, nový obsah propagácie vo forme vizuálnej tvorby akou je grafika, foto a video produkcia a social media content, teda obsah na sociálne siete. Tento kvalitný content vo forme príspevkov, tlačovín, billboardov či inej vizuálnej komunikácie s klientami zabezpečuje neustáli kontakt so zákazníkmi. 

Získaním množstva followerov získavate nových potenciálnych zákazníkov.

Marketing prináša zisk, pokiaľ je robený kvalitne, kreatívne a s rozumom.

 

Klienti a partneri

kvalitný marketing pod taktovkou odborníka prináša podniku ZISK
a to je dôvod na spoluprácu

Next Project
fofo a video produkcia
PRODUKCIA